המרכז המקוון לרכישת תפילין ומזוזות ומוצרי סת"ם

אתר סת"ם בקליק הינו המרכז המקוון לרכישת תפילין ומזוזות ומוצרי סת"ם, ברמה הגבוהה ביותר, בשיא ההידור, האמינות, האחריות והזמינות, מבית "לשכת הלכה למעשה" בבני ברק, בכשרות המהודרת של הרב לנדא שליט"א.

הרב משה יהודא ליב לנדא שליט"א מכהן כרבה הראשי של בני ברק, ורב קהילת חב"ד. נחשב מגדולי המומחים בענייני כשרות, ועומד בראש מערכת כשרות הנחשבת כמערכת הכשרות המהודרת ביותר בעולם.

נציין כמה מהעקרונות היחודיים בכשרות הרב לנדא בסת"ם:

  • כל הסת"ם עוברים לאחר כתיבתם האיכותית טיפול בידי ארבעה מומחים שונים: הגהת מחשב, שתי הגהות נפרדות בידי שני מגיהים מומחים, שיפורים הנדרשים בידי מתקן וותיק ומקצועי ביותר.
  • הסופרים והמגיהים הם אברכים יראי שמים בעלי כושר והסמכה ברמה המירבית בלבד.
  • על הסופרים והמגיהים מוטל גם להקדיש זמן לשינון ההלכות בקביעות, ולמבחן ריענון מידי שנה.
  • הסופרים והמגיהים טובלים מידי יום במקוה טהרה.
  • אין לסופר ולמגיה לתקן בכתיבה ולגרור וכו', אלא לאחר בירור האפשרות והאופן אצל הרב, ורק כאשר זהו ברמה של "לכתחילה".
  • הכתיבה וההגהה נעשים בריכוז המירבי, גם ללא שמיעת שום מוזיקה/שיעורים וכיו"ב ברקע.
  • שכר המגיהים אינו בקבלנות כמקובל, מה שיכול לגרום למהירות קצב המלאכה ולפגיעה באיכותה, אלא כשכירים שהעבודה נעשית במנוחת הנפש וביסודיות מירבית.

רצועות התפילין המובילות באיכותן, עונות על כל דרישות ההלכה, ועומדות במיטב החומרות וההידורים: יצור בידי מומחים יר"ש בעבודת יד מלאה, "מן המותר בפיך" בלבד, ללא חשש בכורות וללא שום חציצה בין הצבע לעור ובין הרצועה לאדם המניח, כשגם צידי עובי הרצועות צבועות בשחור!

פרשיות התפילין והמזוזות והרצועות הן בחותמת כשרות הרב לנדא.

"בתי" התפילין הם בכשרויות מהודרות מובילות.